Verkstan

I vår fullservice verkstad i Örebro finns all den kompetens och de resurser som krävs för att din husvagn skall få den service som behövs. Här renoverar vi även våra klassiska SMV vagnar.
 

   

Vi bygger också inredningar för olika typer av speciella ändamål. Dessa ombyggnationer görs efter kundens egna önskemål och ser därför lite olika ut beroende på anvdningsområde. Vi utför de mesta inom specialinredningar. Alternativt kommer ni med färdig ritning eller en idé och utifrån den löser vi ert önskemål.
 
Exempel på användningsområden kan vara: